Mr. C.E. Kolthof

Cathelijne Kolthof begon haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Groningen. In 2006 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van het Internationaal Auteursrecht. Tijdens haar afstuderen liep Cathelijne stage bij het Instituut voor Informatierecht. Daar raakte zij verbonden aan de eindredactie van de documentatierubriek van het Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht Mediaforum, waarvan zij tot 2012 het co-eindredacteurschap heeft vervuld. Vanaf haar afstuderen was Cathelijne werkzaam bij het in 2006 opgerichte Pontius Advocaten, eerst als juridisch medewerker en daarna als advocaat-stagiair. Sinds april 2010 is Cathelijne werkzaam als zelfstandig ondernemend advocaat. In september 2010 sloot zij zich aan bij Boogert & Haring Advocaten. Sinds 1 juni 2013 maakt Cathelijne deel uit van de kostenmaatschap Van Doorn cs advocaten. Cathelijne is werkzaam op het gebied van het consumentenrecht, huurrecht, met name ontbindings- en ontruimingsprocedures, sociaal zekerheidsrecht, met name WWB-uitkeringen (Wet werk en bijstand), WW-uitkeringen (Werkloosheidswet), ZW-uitkeringen (Ziektewet), WIA-uitkeringen (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en AOW-uitkeringen (Algemene ouderdomswet), verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) en WSNP-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Cathelijne is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Vereniging van Auteursrecht. Zij spreekt Nederlands en Engels.

lidmaatschappen:

  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Vereniging van Auteursrecht (VvA)
Cathelijne Kolthof

 Contact met Cathelijne Kolthof >                                                             E-mail c.e.kolthof@vandoorncs.nl